Historier

 

 

Två Händelöpstanter möts vid store källa (ca anno 1915)

- Å Gubba hade wolit i går aftnes hörd ja. Har du hört va di gjorde?

- Ja som vanlit när flaska börjde bli tom så skulle di skrevle.

- Ja va hade di å skrevle om tro?

- Ja enlit Jöns så slöt de å mé att di skulle mete gök.

- Å, hur gick det då?

- Ja, det blev som en skulle tro, när di fick si vårn då teg di!