Välkommen till Händelöps hemsida!

 

Händelöp är ett fiskeläge i Västerviks skärgård med gamla anor som fortfarande är levande, och som nämns första gången i gamla papper från 1562. En del saker pekar på att Händelöp då hette Hundelöp, eller Hundlop men detta är inte helt säkert. Händelöp ägdes då av Kronan.

År 1562 levde en man vid namn Peder på ön. Han betalade skatt i form av 1 tunna ål om året till kronan. År 1613 bodde två familjer här. Karlarna i dessa familjer hette Jöns och Erik. Erik betalade 2 riksdaler per år i skatt till Kronan, men Jöns familj var urfattig och slapp att betala.

Den 1:a September år 1677 seglade Dansk/Hollänsk flotta in till Västervik och brände ner hela stan. Den 3:e September, alltså 2 dagar senare, seglade flottan förbi Händelöp och brände ner bodar, redskap och hus även här, och tog även med sig de boskap (2 kor, 1 kalv och ett antal svin) som Johan Mattsson och Måns Olofsson med familjer ägde på ön vid den tiden. Antagligen gömde sig familjerna i skogen medans Dansken härjade, men sedan fick dessa två familjer flytta till Åldersbäck där de fick bo tillfälligt i 1 år. Händelöp var under tiden helt obebodd. De begärde till Kronan att bli skattebefriade i 5 år för att komma ifatt och kunna bygga sig nya hem.

Den 19 April 1719 fick 3 familjer köpa Händelöp. Det var Lars Matsson, Johan Uddesson och Olov Nilsson. Händelöp köptes då för 144 riksdaler. Lars Matsson anses vara stamfader till många på Händelöp då hans 11:e generation fortfarande bor kvar här.

Sedan dess har Händelöp varit bebodd av en stigande befolkning. Huvudnäringen har varit fiske samt lite jordbruk. En skola byggdes år 1924 och lades ner år 1958 och ett Missionshus byggdes år 1909 som skänktes till byn år 1999. Missionshuset används i dag som bygård, och kan även hyras av allmänheten till olika festligheter och arrangemang. Läs mer under fliken "Bygården". En hamn byggdes på öns yttersta udde mot havet år 1952. År 1962 byggdes en väg och en bro och detta gör att många kan bo här och arbeta på fastlandet. Nu bor här omkring 50 personer året om, och som jämförelse kan nämnas att 1940 bodde det omkring 100 personer.

Här finns även en aktiv Damklubb som består av bofasta och sommarboende. Damerna har ordnat en skärgårdsdag på Händelöp varje sommar, Lördagen i vecka 28, under lång tid. Från och med år 2024 har damerna lämnat över ansvaret om skärgårdsdagen till bysamfälligheten på Händelöp, så att skärgårdsdagen stärks ytterligare och kan fortsätta att utvecklas. Hantverkare från närbelägna orter kommer och det går att köpa rökt fisk, lotteri, servering av fiskburgare, kaffe, glass, korv med bröd m.m. Läs mer om detta under fliken "skärgårdsdagen".